28 Ocak 2010

2010 Yılı Tarımsal Destekleri Artık Erken Ödenecek

-          Daha önce Bütçe Mayıs-Haziran aylarında belirlendiğinden Destekler Temmuz-Ağustos aylarında açıklanmaktaydı; bu zamanda ürünler hasat edilmiş oluyordu.

-          Bu yıl ilk defa, tüm ürünlerde birime destek miktarlarını 2010 yılının ilk ayında açıklıyoruz.

-          Yıllardır sözü edilen ancak gerçekleştirilemeyen, destek miktarlarının üretime başlamadan önce açıklanması hususu gerçekleşmiştir.

-          İlk baharda ekilen ürünler: Kuru Fasulye, nohut, çeltik, yağlı tohumların  tümü.

-          Böylece çiftçimiz hangi ürün için ne kadar destek alacağını bilecek üretim planlamasını ona göre yapacaktır.

BÜTÇE
 
-        Destekleme bütçesi geçen yıla göre % 13,5 oranında arttırılmıştır.
               2009                4 milyar 938 milyon TL              ARTIŞ
               2010                5 milyar 605 milyon TL              % 13,5
 
-         2011 Yılı bütçesi %5.2 oranında artırılarak 5.897.000.000 TL olarak planlanmıştır.
 
-         Bu yıl dahil, hükümetimiz döneminde (2003-2010) toplam 36 milyar 355 milyon TL çiftçimize nakitdestek ödemesi yapılmış olacaktır.
 
YILLARA GÖRE DESTEKLEME BÜTÇESİ
 
 Yıllar
Miktar
(Milyon TL)
2003
2.804
2004
3.084
2005
3.681
2006
4.789
2007
 5.628
2008
 5.826
2009
4.938
2010
5.605
TOPLAM
36.355
 
 
2010 YILI DESTEKLEMELERİ
 
-     Mevcut destekleme uygulamalarımızın hepsine 2010 yılında da devam edilecektir.
 
-     Devlet Destekli Tarım Sigortası uygulamalarına “Sel ve Su Baskını Riski” eklenmiştir.
 
-      ÇATAK desteği verilen illerin sayısı 9’dan 19’a çıkarılmıştır.
 
Uyguladığımız desteklemelerden:
 
  1. Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları desteklemeleri %7 ile %33,
  2. Tiftik ve ipekböcekçiliğine verilen destek ortalama %25,
  3. Yağlı tohumlara verilen prim desteği %10-29 oranında arttırılmıştır.
  4. Ayrıca, yem bitkilerinden yonca, korunga ve silajlık mısıra verilen destek artırılmıştır.
 
BİRİME DESTEK MİKTARI ARTIRILAN KALEMLER
 
DESTEK KONUSU
2009 Birime Destek Miktarı (TL)
2010 Birime Destek Miktarı (TL)
Artış Oranı (%)
1
Organik Tarım
20
25
25,0
2
İyi Tarım (Meyve-sebze)
15
20
33,3
3
Örtüaltı İyi Tarım
75
80
6,7
4
Yem Bitkileri (Dekar)
Yonca (sulu)
115
125
8,7
Korunga
75
80
6,7
Silajlık Mısır (sulu)
45
50
11,1
5
Tiftik Üretimi Desteği (Kg)
Oğlak Tiftiği
12
15
25,0
Ana Mal (İnce, İyi)
11
14
27,3
Tali
8
10
25,0
6
İpekböceği Desteği (Kg)
Tohum (Kutu/Kg)
22
25
13,6
1.Sınıf Koza
12
15
25,0
Diğer
8
10
25,0
Damızlık Koza
15
18
20,0
7
Yağlık Ayçiçeği
0,210
0,230
9,5
8
Soya Fasulyesi
Sertifikalı
0,275
0,350
27,3
Sertifikasız
0,230
0,295
28,3
9
Kanola
0,230
0,275
19,6
10
Aspir
0,250
0,300
20,0
11
Zeytinyağı
0,250
0,300
20,0
12
Tarım Danışmanlığı
225,0
500,0
122,2
 
 
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile;
 
-  Belirlenen havzalarda en iyi yetişen, en verimli, en karlı ürünler desteklenecek,
-  Çiftçimizin geliri artırılacak,
-  Ülkemizde doğru üretim planlaması yapılması sağlanacaktır.
-  Bu model, 2010 yılında 17 üründe desteklemeyi öngörmektedir.
 
Yağlı Tohumlu Bitkilerin Desteklerinin ödeme zamanı:
 
2002 ve öncesinde yağlı tohumlu bitkilerin desteklemeleri, ürün hasat edildikten sonraki yılın Kasım-Aralık aylarında ve hatta daha sonraki yıla sarkabiliyordu.  Bu yıl büyük çoğunluğu hasattan sonraki yılın Mayıs ayında (%75’i) olmak üzere Haziran ayında ödenip tamamlanacaktır.
 
2010 YILI ÖDEME TAKVİMİMİZ
 
 
Toplam destekleme miktarı en çok olan gübre ve mazot destekleri çiftçinin nakite en çok ihtiyaç duyduğu dönem olan Şubat'ta tek seferde ödenecektir

 

Böylece yılın ilk üç ayında hakedişlerin %60.4'ü 3.388.000.000 TL nakit ödeme, İlk yarısında ise %92.2'si 5.166.000.000 TL nakit ödeme yapılacaktır.

 
 DESTEK KONUSU TL
                 ALAN BAZLI DESTEKLER (Dekar) 
1 Tütün Alternatif Ürün  120
2 Toprak Analizi 2,5
3 Organik Tarım 25
4 İyi Tarım (Meyve-sebze)   20
5 Örtüaltı İyi Tarım 80
6 Mazot  
  Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali  2
  Hububat, Yem bit., Baklagiller,Yumru bit., Sebze Meyve  3,25
  Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri  5,5
7 Gübre    
  Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali  3
  Hububat, Yem bit., Baklagiller,Yumru bit., Sebze Meyve  4,25
  Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri  5,5
8  Fındık  
  Alan Bazlı  150
  Alternatif Ürün  600
                  HAYVANCILIK DESTEKLERİ
1 Yem Bitkileri (Dekar) Yonca (sulu) 125
Yonca (kuru) 70
Korunga 80
Tek Yıllıklar 30
Silajlık Tek Yıllıklar 45
Silajlık Mısır (sulu) 50
Silajlık Mısır (kuru) 30
Yapay Çayır-Mera 75
2 Arıcılık (kovan başı) 6
3 Su Ürünleri (Kg) Alabalık 0,65
Çipura-Levrek 0,85
Yeni Türler 1,00
Midye 0,10
Yavru (adet) 0,05
4 Süt Primi (Kg)  B.baş 0,04
K.baş  0,10
5 Hayvan Başı Ödeme (baş) Sığır 225
Manda 250
Sığır Soykütüğü 50
Sığır Hast.Ari 300
Koyun-Keçi 10
6 Tiftik Üretimi Desteği (Kg) Oğlak Tiftiği 15
Ana Mal (İnce, İyi) 14
Tali 10
7 İpekböceği Desteği (Kg) Tohum (Kutu/Kg) 25
1.Sınıf Koza 15
Diğer 10
Damızlık Koza 18
8 Bambus Arısı Desteği (Koloni) 50
9 Et Desteği 2
10 Gıda Güvenliği Desteği 1000-3000
11 Buzağı Desteği (baş)   Brusella S-19 Aşısı 20
Suni Tohumlama 60
12 Kuzu , Oğlak Rev - 1 Aşısı (baş) 4
13 Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma (baş) Büyükbaş Koruma 400
Küçükbaş Koruma 70
Arı 10
Elit Sürü 45
Taban Sürü 40
14 Süt Fiyat Regülasyonu  TKB
 ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI
1 I Kategori (dekar) 60
2 II Kategori (dekar) 135
                  TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER
1 Patates Siğili (Dekar) 110
          DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
1 Sertifikalı Tohumluk Kullanımı (Dekar)
  Buğday, yonca 5
  Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 4
  Çeltik, yer fıstığı 8
  Nohut, kuru fasulye, mercimek 6
  Susam, kolza (kanola), aspir 4
  Patates 20
  Korunga, fiğ 3
2 Sertifikalı Fidan Kullanımı (Dekar) Standart - Sertifikalı 
  Bodur ve Yarı Bodur Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi 150 - 300
  Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme  0 - 250
  Zeytinde Yağlık Çeşitlerle İle Bahçe Tesisi 25 - 50
  Bağ ve Diğer Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi 100 - 200
  Sertifikalı Çilek Fidesi   200
  Virüsten Ari Fidanlara İlave Olarak 50 - 100
3 Sertifikalı Tohumluk Üretimi (Kg)  
  Buğday 0,10
  Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 0,08
  Çeltik 0,25
  Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ 0,50
  Soya 0,35
  Kanola 1,20
  Susam 0,60
  Yonca 1,50
  Yer fıstığı 0,80
4 Tarım Danışmanlığı 500
5 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (İşletme) 300
                       FARK ÖDEMESİ (Kg)
1 Yağlık Ayçiçeği  0,230
2 Kütlü Pamuk  Sertifikalı 0,420
Sertifikasız 0,350
3 Soya Fasulyesi  Sertifikalı 0,350
Sertifikasız 0,230
4 Kanola  0,295
5 Dane Mısır  0,040
6 Aspir  0,300
7 Zeytinyağı  0,300
8 Kuru fasulye, Nohut, Mercimek 0,100
9 Çay                                   0,115
10 Buğday 0,050
11 Çeltik 0,100
12 Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 0,040--
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali