12 Ocak 2010

Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim merkezi öğretmenliği sınav duyurusu

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

DUYURU

Pers.D.Bşk.

B.02.1.DİB.0.71.01/902.03/43 08.01.2010

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açık bulunan ve aşağıda sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen eğitim merkezi öğretmenliği kadrolarına, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5/r maddesi ile Sınav Yönetmeliğinin 8, 9 ve 11 inci maddeleri gereğince yapılacak sözlü sınavla naklen stajyer öğretmen alınacaktır.

Eğitim Merkezi Stajyer Öğretmenlik sınavına alınacak adaylarda aranan şartlar;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında halen 657 sayılı Kanuna tabi aday olmamak kaydı ile memur statüsünde bir görevde çalışır olmak,

b) Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

Yüksek öğrenim mezunu olup, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan aşere, takrib ve tayyibe kursunu başarı ile bitirenler Kur’an-ı Kerim öğretmenliği için sınava katılabilirler.

c) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak veya memuriyet müktesebi olup ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

d) Bu şartları taşıyan adayların; İş Talep Formlarını, sınavı kazanmaları halinde Başkanlığın uygun göreceği herhangi bir eğitim merkezine atanmayı kabul edeceklerini belirtmek suretiyle doğru ve tam olarak doldurup imzalayarak, bağlı bulundukları birim, müftülük, eğitim merkezi müdürlükleri, ilahiyat fakülteleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alacakları hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir hizmet cetveli ile 2 adet vesikalık fotoğraf ve tasdikli diploma sureti (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), yüksek lisans, doktora, hizmet içi eğitim veya hizmet içi eğitim ihtisas kursunu bitirdiklerine dair belgeleri yetkililere tasdik ettirerek en geç 08.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar doğrudan Personel Dairesi Başkanlığı Atama I Şubesi Müdürlüğüne ulaştırmaları,

Gerekmektedir.

1) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2) Sözlü sınav Başkanlık merkezinde yapılacaktır. (Sınav tarihi ilgililere daha sonra bildirilecek)

3) Eğitim Merkezi Öğretmenliği sınavına alınacak adaylara “Sınav Giriş Belgesi” sınav tarihinde Atama I Şubesi Müdürlüğünce verilecektir.

4) Adaylar, sınava alınabilmeleri için “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte hüviyetlerini de yanlarında bulunduracaklardır.

Sınav Konuları;

a) Kur’an Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

d) Hadis,

e) Kelam,

f) Fıkıh,

g) Dini ve mesleki genel kültür,

h) Başkanlık ve Devlet Memurları ile ilgili mevzuat,

i) Hitabet.

AÇIK KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ
Taşra Teşkilatı Eğitim Merkezleri Öğretmen E.Ö.H. 1 ila 6 arası 15
TOPLAM 15

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI--
Yeni İç Giyim Adresiniz
http://www.sivas.mlm-future.com/shop.php?lang=tr&cms_nav_id=147
---------------------------------------------------------------------------------
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali