08 Ocak 2010

Karadeniz Teknik Ünviversitesi Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 BAHAR YARIYILI ALINACAK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA
Lisans Lisanstan Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Yabancı Uyruklu
Alan İçi Alan Dışı Yabancı Uyruklu Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı Alan İçi Alan Dışı  
İnşaat Mühendisliği 3     3   3        
Makine Mühendisliği 10 5 3     5 3      
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik) 3 1 1     3       1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektronik) 5 2 1     5       1
Mimarlık 10 5 2     5 3      
Jeofizik Mühendisliği 8 2   1   3 1      
Jeoloji Mühendisliği 10 2 1     5 1     1
Orman Mühendisliği 10 3 1 2 1 8 3     1
Orman Endüstri Mühendisliği 10 2 2 2 1 5 2     2
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 10 2 2 2   5 2     2
Peyzaj Mimarlığı 5 2       5 1      
Fizik 10 4   2   5 2      
Kimya 7 3 2 2 1 4 1      
Biyoloji 10 5 2     2       1
Lif ve Kağıt Teknolojisi 5   2 4   4       2
Bilgisayar Mühendisliği 10 4 2 2   5 2     1
Çevre Bilimleri 1 1                
Ortaöğretim Fen ve Mat.Aln.Eğt.(Fizik Eğitimi)           1        
Ortaöğretim Fen ve Mat.Aln.Eğt.(Kimya Eğitimi)           1        
Ortaöğretim Fen ve Mat.Aln.Eğt. (Matematik Eğitimi)           1        
Ortaöğretim Fen ve Mat.Aln.Eğt.(Biyoloji Eğitimi)           1        
Şehir ve Bölge Planlama 10 5                
İlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi) 5 1       2 1      
İlköğretim (Matematik Eğitimi) 5 1       2 1      
Maden Mühendisliği 5 3 2 2 1 5 1     2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 5 1 1              
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 5 5 3              
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3 2 1              
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İstatistik) 2 1 1              
Harita Mühendisliği 5 1 1     3        

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURABİLME ŞARTLARI

1. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Sayısal Puanları;

Tezli yüksek lisans için en az 60,

Tezsiz yüksek lisans için en az 55,

Yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için en az 70,

Tezsiz Yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için en az 70,

Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için en az 75,

Yabancı Uyruklu öğrenciler için ALES veya uluslar arası düzeyde eşdeğerliği kabul edilen GRE ve GMAT sınavlarından birine girmiş olma şartı aranır.

2. Programlara Başvurabilmek İçin Mezuniyet Notları;

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için “Lisans Mezuniyet Notunun 100’lük sisteme göre en az 53,33 veya 4’lük sisteme göre en az 2,00 olmalıdır.

Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvurabilmek için “Lisans Mezuniyet Notunun” 100’lük sisteme göre en az 81,33 veya 4’lük sisteme göre en az 3,20 olmalıdır.

3. Lisansüstü Giriş Başarı Puanları (LÜGBP);

Tezli Yüksek Lisans için; Lisansüstü Giriş Başarı Puanı en az 60,00 olmayan adaylar başvuramazlar. LÜGBP’nın hesaplanmasında ALES’in %55’i ve lisans mezuniyet puanının % 45’i kullanılacaktır. Mülakat yapılmayacaktır

Tezsiz Yüksek Lisans için; Lisansüstü Giriş Başarı Puanı en az 55,00 olmayan adaylar başvuruda bulunamazlar. LÜGBP’nın hesaplanmasında ALES’in % 55’i, lisans mezuniyet puanının % 45’i kullanılacaktır. Mülakat yapılmayacaktır.

Doktora Programı için; LÜGBP’nın hesaplanmasında aşağıdaki esaslar kullanılır.

a) Yüksek Lisans Mezunları İçin; Lisansüstü Giriş Başarı Puanı en az 70,00 olmayan adaylar başvuruda bulunamazlar.

· Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının % 55’i,

· Yüksek Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet puanının % 15’i,

· Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet puanının % 20’si,

· Mülakattan alınan puanın %10’u,

· Mülakat sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınavları ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

a) Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları İçin; Lisansüstü Giriş Başarı Puanı en az 70.00 olmayan adaylar başvuruda bulunamazlar.

· Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı ALES puanının % 55’i,

· Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet Puanının % 35’i,

· Mülakattan alınan puanın % 10’u,

b) Lisans Mezunları için; Lisansüstü Giriş Başarı Puanı en az 75,00 olmayan adaylar başvuruda bulunamazlar.

· Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı ALES puanının % 55’i,

· Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet Puanının % 35’i,

· Mülakattan alınan puanın % 10’u,

· Mülakata sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınavları ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

4. Farklı lisans veya yüksek lisans programı mezunlarının hangi lisansüstü programlara başvurabilecekleri Üniversitemiz senatosunca belirlenmiş olup, bu alanların dışından mezun olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir (Üniversite Senatosunca belirlenmiş programlara “http://www.fbe.ktu.edu.tr/duyurular/ABD_Basvurulari.htm” linkinden ulaşılabilir).

5. Doktora programına başvuracak olan adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gereklidir (ÜDS geçerlilik süresi 3 yıldır).

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

· İnteraktif Başvurular KTÜ Fen Bilimleri Enstitü Web sayfasındaki Linkten yapılacaktır.

· İnteraktif değerlendirme sonuçları başvuru adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre (dekont fiş no) girerek öğrenilecektir.

· İnteraktif değerlendirmeye göre kazanan tüm öğrenciler İngilizce muafiyet sınavına girebilirler ancak müracaatta yanlış beyanda bulunanların bu sınavı geçersiz sayılacaktır.

· Tercih yaparken yanlış kontenjanlara başvuranlar veya bilgilerini yanlış beyan edenlerin müracaatları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Lisansüstü Programlara Başvuru Ücreti her tercih için 30 TL’dir.Bu ücret T.C. Vakıflar Bankası Trabzon Şubesindeki “00158 007295372593” Nolu hesaba yatırılacaktır.

· Başvuru Ücreti bankaya yatırılırken adayın T.C. Kimlik Numarası ile birlikte adı ve soyadı dekonta mutlaka yazdırılacaktır. Ücretler yalnızca Vakıfbank şubelerinden elden yatırılacaktır. İnternet üzerinden veya bankamatiklerden havale ile yapılan işlemler kabul edilmeyecektir.

· Adaylar “Interaktif Başvurusu Sayfasına Erişimde” aday numarası olarak T.C. Kimlik Numarasını ve şifre olarak da bankadan alınan dekonttaki fiş numarasını kullanacaklardır. Interaktif Başvurular, başvuru ücreti bankaya yatırılmasından 1(bir) gün sonra yapılabilecektir.

· Adaylar başvuru koşullarını sağladıkları birden fazla (ençok 3) lisansüstü programa aynı anda başvurabilirler. Ancak bu başvuruların (tercihlerin) geçerli olabilmesi için; bir tercih için 30 TL, iki tercih için 60 TL, üç tercih için 90 TL başvuru ücretinin bankaya yatırılması gerekir.

· Adaylar tercihlerini yaparken gelen tercih ekranında bulunan seçeneklerden başka tercihlerde bulunamazlar.

· Başvurduğu programa/programlardan birine yerleştirilen adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmadıkları takdirde, o dönem içinde tekrar herhangi bir programa başvuru yapamazlar.

· ALES ve Yabancı Dil Başarı Puanlarının geçerlik süreleri yapıldıkları tarihten itibaren 3 (üç) yıldır.

BAŞ VURUDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ TARİHLER

KONU İÇERİĞİ TARİHLER SAAT
Başvuru ücretinin bankaya yatırılması 21-29 Ocak.2010  
Interaktif başvuruların alınması (yabancı uyruklular hariç) 25 Ocak – 02 Şubat 2010  
Doktora programları için mülakat (yabancı uyruklular hariç) 04 Şubat 2010 10.00
Interaktif değerlendirmeye göre kazanan adayların sonuçlarının ilanı 08 Şubat 2010  
Interaktif değerlendirmeye göre kazanan adayların belgelerini Enstitü teslimi ve kontrolünün yapılması 08-09 Şubat 2010 16.00
Kazanan adaylar için ingilizce muafiyet sınavı 11 Şubat 2010 10.00
Kazanan adayların kesin kayıtlarının ve ders yazılımlarının yapılması 15-19 Şubat 2010  

İNTERAKTİF DEĞERLENDİRMEYE GÖRE KAZANAN ADAYLARIN KONTROL İÇİN ENSTİTÜYE VERECEKLERİ BELGELER

· Yüksek lisans programına başvuranlar için “Lisans Diploması ve Transkripti”, doktora programına başvuranlar için “Lisans, Yüksek Lisans Diploma ve Transkriptileri”, lisansdan doktora programına başvuranlar için “Lisans Diploması ve Transkriptinin” onaylı suretleri.

· ALES belgesinin onaylı Sureti

· İnteraktif Lisansüstü Başvuru Sonuç Sayfası Çıktısı (iki adet biri fotoğraf yapıştırılmış ve Enstitüye onaylatılmış olarak).

· Doktora programı için UDS belgesi.

· Yabancı dil hazırlık muafiyet için varsa yabancı dil belgesi.

· Adayların başvuruda bankaya yatırdıkları ücret dekontu/dekontları.

İnteraktif değerlendirmeye göre kazanan adaylar yukarıdaki belgeleri Üniversitemiz “Kanuni Kampusün”de bulunan Enstitü Müdürlüğüne bizzat (Elden) vereceklerdir. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ESASLARI VE GEREKLİ BELGELER

ALES veya uluslar arası düzeyde eşdeğerliği kabul edilen GRE ve GMAT sınavlarından birine girmiş olmak,

Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’den en az Orta 2 – Orta 1-B seviyesinde Türkçe Dil Bilir Belgesi almış olmak,

Yüksek lisans programı için Lisans Diploma ve Transkripti (Türkçeye Çevrilmiş onaylı Suretleri)

Doktora programı başvuruları için Lisans ve Yüksek Lisans Diploma ile Transkripleri (Türkçeye Çevrilmiş Onaylı Suretleri)

Doktora programına başvurmak için İngilizce dilinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversiteler arası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gereklidir.

Yabancı uyruklu adayların başvuruları 25 Ocak-02 Şubat 2010 tarihleri arasında Enstitüye elden yapılacaktır. İnteraktif ortamda veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bir adet fotoğraf,

Vakıflar Bankası TrabzonŞubesindeki “00158 007295372593” nolu hesaba yatırılacak olan 30 TL

başvuru ücreti dekontu.

Özgeçmiş

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

NOT: Kazanan Adaylar kesin kayıtlarını Enstitüye Onaylatılan belgelerle birlikte aşağıdaki belgelerle 15–19 Şubat 2010 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yaptıracaklardır. Aynı anda iki yüksek lisans programına kesin kayıt yaptırmak mümkün değildir.

1-Yüksek lisans programına başvuranlar için “Lisans Diploması ve Transkripti”, doktora programına başvuranlar için “Lisans, Yüksek Lisans Diploma ve Transkriptileri”, lisansdan doktora programına başvuranlar için “Lisans Diploması ve Transkriptinin” onaylı suretleri.

2-ALES belgesinin onaylı Sureti.

3-Nüfus cüzdanının fotokopisi

4-Askerlik durum belgesi Erkek öğrenciler( Askerlik şubesinden alınacaktır )

5-6 Adet 4,5x6 cm’lik vesikalık fotoğraf (Yönetmeliklere Uygun)

6-Öğrenci katkı payı ücreti Vakıfbank Şubesine Yatacak154.80 TL

7-Öğrenci katılım ücreti – Vakıfbank Şubesine Yatacak …100 TL--
Yeni İç Giyim Adresiniz
http://www.sivas.mlm-future.com/shop.php?lang=tr&cms_nav_id=147
---------------------------------------------------------------------------------
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali