12 Ocak 2010

Kilis 7 Aralık Ünviversitesi Yüksek Lisans Programı İlanı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Lisansüstü programlarına 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı ikinci (Bahar) yarıyılında öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalları, kontenjanlar, başvuru koşulları ve başvuru ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve gerekli şartlar aşağıda gösterilmektedir.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Kontenjan Kontenjan Başvuru Koşulları
  Tezli Tezsiz  
Biyoloji Anabilim Dalı 8 --- Fen-Edeb. Fak. Biyoloji Böl.,Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Böl.,Tarla Bitkileri Böl.,Gıda Müh. Böl.,Bitki Koruma Böl. Sağlık Yüksekokulu mezunları başvurabilir.
Fizik Anabilim Dalı 3 --- Fen-Edeb.Fak. Fizik Böl. mezunları başvurabilir.
Kimya Anabilim Dalı 5 --- Fen-Edeb. Fak. Kimya Böl.,Eğitim Fak. Kimya Öğrt. ve, Kimya Mühendisliği mezunları başvurabilir.

NOT: Biyoloji Anabilim Dalına Sağlık Yüksekokulu mezunlarından 1(Bir) öğrenci alınacaktır.

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Kontenjan Kontenjan Başvuru Koşulları
  Tezli Tezsiz  
Tarih Anabilim Dalı Cumhuriyet Tarihi Genel Türk Tarihi Yeniçağ Tarihi 2 2 1 --- --- --- Tarih Bölümünden Mezun olmak.
Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı 6 --- Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Adayların 20 Ocak 2009 tarihine kadar Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bürosuna şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler durumunda müracaat kabul edilmeyecektir.

SONUÇLARIN İLANI : 22 Ocak 2010

KAYIT TARİHİ : 25-27 Ocak 2010

YEDEK KAYIT TARİHİ : 28-29 Ocak 2010

DERS KAYITLARININ YAPILMASI : 03-05 Şubat 2010

DERSLERİN BAŞLAMASI : 8 Şubat 2010

BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER, VE AÇIKLAMALAR

· Başvuru Formu Enstitüden temin edilecektir.

· Programlara kimlerin başvurabileceği ilan tablosunda belirtilmiştir.

· Lisans diploması

· Lisans not ortalamasını gösterir not dökümü (transkript)

· ALES sonuç belgesi (Fen Bilimler Enstitüsü için sayısal puan türünden en az 55 olması gerekir).

· Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dil Belgesi olmayan kişilerde başvurabilir.)

· Nüfus Cüzdan Fotokopisi(T.C. Kimlik Numarası yazılı olacak.)

· FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE Yüksek Lisans başvuru ücreti olarak, HALK BANKASI KİLİS ŞUBESİ İBAN-TR760001200968000006000027 / 0680-06000027 no’lu hesaba 50 TL yatırıldığına dair Banka dekontu.

· SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNE Yüksek Lisans başvuru ücreti olarak, HALK BANKASI KİLİS ŞUBESİ İBAN-TR0001200968000006000020 / 0680-06000020 no’lu hesaba 50 TL yatırıldığına dair Banka dekontu.

· Adaylar yalnız bir anabilim dalına müracaat yapabilirler.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliğinin 11/c maddesine göre yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kesin kayıt formu Enstitüden temin edilecektir.

2. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ Başvurusu için gerekli tüm belgelerin yanısıra, Bakanlar kurulunca 2009-2010 Eğitim-öğretim yılında lisansüstü öğrenciler için belirlenen katkı payının birinci taksit tutarının (148 TL) Kilis 7 Aralık Üniversitesi adına açılmış olan HALK BANKASI KİLİS ŞUBESİ İBAN-TR490001200968000006000028 / 0680-06000028 no’lu hesaba yatırıldığına dair Banka dekontu,

3. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ Başvurusu için gerekli tüm belgelerin yanısıra, Bakanlar kurulunca 2009-2010 Eğitim-öğretim yılında lisansüstü öğrenciler için belirlenen katkı payının birinci taksit tutarının (148 TL) Kilis 7 Aralık Üniversitesi adına açılmış olan HALK BANKASI KİLİS ŞUBESİ İBAN-TR0001200968000006000020 / 0680-06000020 no’lu hesaba yatırıldığına dair Banka dekontu,

4. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet (4,5x6) cm. ebadında vesikalık fotoğraf,

5. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları “bir lisansüstü eğitimine kaydolmasında askerlikçe bir sakınca” olmadığına dair belgenin aslı.

Not: Diploma veya Mezuniyet belgesi ile Transkriptlerin ve diğer belgelerin aslı olması zorunludur. Asıl kazananlardan kayıt yaptırmayanlar olunca yedek kazananlar yedek sırasına göre yukarıda belirtilen tarihte kayıt yaptırabilecektir.--
Yeni İç Giyim Adresiniz
http://www.sivas.mlm-future.com/shop.php?lang=tr&cms_nav_id=147
---------------------------------------------------------------------------------
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali