10 Kasım 2009

Kamuya 6259 memur alınıyor

Kamu kurum ve kuruluşları ile  KİT'ler ve mahalli idarelere bu ay 6 bin 259 yeni memur alınıyor.
        
Devlet Personel Başkanlığından edinilen bilgiye göre, “Kamu Görevlerine  İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” uyarınca  kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel  Başkanlığına gönderilen (Milli Eğitim Bakanlığına ait öğretmen kadroları ve  kariyer meslek memurları dışında kalan) listelerde yer alan 6 bin 259 kadro ve  pozisyona ÖSYM Başkanlığınca yeni yerleştirme yapılacak.
        
Bunların 650'si bakanlıkları, 1353'ü genel müdürlük ve müsteşarlıklara, 2  bin 522'si başkanlıklara, 857'si KİT'lere, 376'sı mahalli idarelere, 501'i de  üniversitelere atanacak. Yerleştirme yapılacak kurum sayısı ise 181'i bulacak.
        
Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere alınacak yeni memurların  2 bin 288'i din hizmetleri, 1701'i genel idare hizmetleri, 694'ü teknik  hizmetler, 586'sı sağlık hizmetleri, 108'i yardımcı hizmetler, 13'ü eğitim  öğretim hizmetleri, 12'si de avukatlık hizmetleri sınıfında görev yapacak. 857  memur da KİT'lerde istihdam edilecek.
        
Memurların bin 953'ü lise mezunları, bin 588'i 2 yıllık yüksekokul, 2 bin  718'i de 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek.

EN FAZLA MEMUR DİYANETE ALINACAK

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki kamu kurum ve  kuruluşlarına yerleştirilecek yeni memurların 2 bin 295'i Diyanet İşleri  Başkanlığında göreve başlayacak.

Bu kuruluşu 340 memur ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  (SHÇEK), 319 memur ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), 247 memurla  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 222 memurla Devlet Su İşleri (DSİ), 216 memurla  Gümrük Müsteşarlığı, 162 memurla da Sağlık Bakanlığı takip edecek.

Bu yerleştirmede Dışışleri Bakanlığına 77, Adalet Bakanlığı Ceza ve  Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 100, Karayolları Genel Müdürlüğüne 129, Tapu ve  Kadastro Genel Müdürlüğüne 118, Adli Tıp Kurumuna 76, Makina ve Kimya Endüstrisi  Kurumuna 123, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına da 85 yeni memur alınacak.

--
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali