08 Aralık 2009

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular:

· Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilgili Bölüm Başkanlığı'na yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

· Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

· Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,

· Resmi transkript,

· Yabancı Dil Belgesi ( KPDS'den en az 90 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak) veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,

· ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70, Türü SÖZ.),

· Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/forms/akademik_gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  Çeviribilim Bölümü yüksek lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 21 Aralık 2009

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Başvurular:

· Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ilgili Bölüm Başkanlığı'na yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

· Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

· Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,

· Resmi transkript,

· Yabancı Dil Belgesi ( KPDS'den en az 90 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak) veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,

· ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70, Türü SÖZ.),

· Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/forms/akademik_gorev_basvuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili Bölüm Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  Kimya Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 08 Aralık 2009
  Kimya Mühendisliği lisans mezunu ve Kimya Mühendisliği programında yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 08 Aralık 2009
  Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği lisans programından ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programından mezun olmak ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programında öğrenci olmak. Araştırma Görevlisi 1 08 Aralık 2009
  Kimya Mühendisliği lisans mezunu ve Kimya Mühendisliği programında yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 3 08 Aralık 2009
  İnşaat Mühendisliği lisans mezunu ve İnşaat Mühendisliği lisansüstü öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 08 Aralık 2009
  İnşaat Mühendisliği lisans mezunu ve İnşaat Mühendisliği lisansüstü öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 08 Aralık 2009
  Makina Mühendisliği lisans mezunu ve Makina Mühendisliği Anabilim Dalı lisansüstü öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 08 Aralık 2009
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 08 Aralık 2009
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 08 Aralık 2009
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 08 Aralık 2009
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 08 Aralık 2009
  Fizik Bölümünde Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 2 17 Aralık 2009
  Çeviribilim Bölümü yüksek lisans öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 21 Aralık 2009


--
Yeni İç Giyim Adresiniz
http://www.sivas.mlm-future.com/shop.php?lang=tr&cms_nav_id=147
---------------------------------------------------------------------------------
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali