11 Şubat 2010

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Asgari Ücret Tarifesi Danıştay tarafından tescillendi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası yaptığı yazılı açıklama ile Sorumlu Yönetici Sözleşmesi konusunda Danıştay'a yapılan bir itirazı sonuçlandığını ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim  ve Yönetmelik  Asgari Ücret Tarifesinin Danıştay tarafından da tescil edildiğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklama aşıdaki gibidir;

BİLGİ NOTU: Sorumlu Yönetici Ücretleri

ODA‘mızın Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, tek işyerine bakan (60 beygir gücünün üzerinde motor gücü olan veya 10 işçiden fazla işi çalıştıran işyerleri) sorumlu yöneticiler aylık asgari 1.800 TL; 5 işyerinin yükümlülüğünü üstlenen sorumlu yöneticiler ise asgari 360 TL/işyeri ücret almaktadır.

Migros‘ta çalışan bir üyemizin söz konusu asgari ücretten daha düşük bir ücretle sözleşme imzalamasına ODA‘mızca karşı çıkılmış ve istenilen sorumlu yöneticilik belgesinin düzenlenmeyeceği firmaya bildirilmiştir.

Bunun üzerine Migros Ticaret A.Ş tarafından, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği ve Yönetmelik uyarınca hazırlanan Serbest Ziraat Mühendisleri Hizmetleri 2009 Yılı Asgari Ücret Tarifesi‘ne karşı dava açılmıştır.

Davaya bakan Danıştay 8. Dairesi, 30.12.2009 tarihinde verdiği kararda, Yönetmelik ve Asgari Ücret Tarifesi‘nin "ZMO‘nun çalışma alanı ve amacına aykırılık taşımadığını" belirterek, yürütmenin durdurulması istemini reddetmiştir.

Böylece ODA‘mız üyesi mühendislerin verdikleri hizmetin karşılığını tam olarak almalarına yönelik mücadelemiz yargı kararıyla da tescillenmiştir.

Saygılarımızla duyururuz.

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI--
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali