12 Şubat 2010

Aksaray Eskil Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

T.C AKSARAY İLİ Eskil Belediye Başkanlığından İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Eskil Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR :

Sınıfı Unvanı Derece Adedi Cins. KPSS Puan Türü Taban Puan Öğrenim Durumu
G.İ.H İtfaiye Eri 10 1 E / K KPSSP93 57 Önlisans düzeyinde eğitim veren okulların İşletme veya İşletmecilik bölümü mezunu olmak.
               
G.İ.H İtfaiye Eri 10 1 E / K KPSSP93 57 Önlisans düzeyinde eğitim veren okulların İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojileri bölümü mezunu olmak.
G.İ.H İtfaiye Eri 10 1 E / K KPSSP93 57 Önlisans düzeyinde eğitim veren okulların Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü mezunu olmak.
G.İ.H İtfaiye Eri 10 1 E / K KPSSP93 57 Önlisans düzeyinde eğitim veren okulların Elektrik ve elektronik bölümü mezunu olmak.
G.İ.H İtfaiye Eri 13 4 E / K KPSSP94 60 Lise ve dengi okul mezunu olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

İTFAİYE ERİ ADAYLARI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

3) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67m, kadınlarda en az 1.60m boyunda olmak ve boyun 1m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak

4) Askerlikle ilişiği olmamak,(Askerlik hizmetini yapmış veya tecilli veyahutta muaf olmak)

5) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak her hangi bir özrü bulunmamak,

6) Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli seçme Sınavlarına girmiş KPSS den Önlisans Mezunu Adaylar için (KPSSP93) 57 Puan ve üzeri, Lise ve Dengi Okul Mezunu adaylar için (KPSSP94) 60 puan ve üzeri almaları gerekmektedir.

9) Herhangi bir Kamu Kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurlarına tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Vatandaşlık Numarası olan)

2- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı veya noter onaylı sureti)

3- KPSS sonuç belgesi fotokopisi (aslı veya noter onaylı sureti)

4-Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydının olmadığına ilişkin adli sicil belgesi.

5-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

6- Hastane veya sağlık ocaklarından alınmış boy ve kilo ölçümüne ilişkin belge.

7- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge.

BAŞVURU YERİ TARİHİ VE SAATİ:

Başvurular Eskil Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne ( Merkez Mahallesi Aksaray Bulvarı No:2 Belediye Hizmet Binası Eskil/Aksaray) şahsen yapılacak olup Posta ve internet yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 18.02.2010 Perşembe Günü saat 10.00 da başlayıp 19.02.2010 Cuma günü saat 16.00’da sona erecektir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sınava çağırılacak olup, Sınava giriş belgeleri 22.02.2010 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Ayrıca sözlü sınav ve dayanıklılık testine girmeye hak kazanan adayların listesi Belediyemiz internet (http://www.eskil.bel.tr) sitesinde yayınlanacaktır. Adaylar sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaktır.

Başvurusunu yapan adayların eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular İdaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili Temel Mevzuat

e) Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi.

SINAV GÜNÜ ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Sınava giriş hakkı kazanan adaylar için 24.02.2010 Çarşamba günü 09.30 da Merkez Mahallesi Piyade Sokak Belediye Halı Saha ve Sosyal Tesislerinde Sözlü Sınav Komisyonu huzurunda sözlü sınav ve dayanıklılık testi yapılacaktır. Belirtilen tarihte sınavın bitmemesi halinde sözlü sınav ve dayanıklılık testine ertesi gün devam edilecektir.

Sözlü sınav ve dayanıklılık testinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavından en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Belediyemiz ilan panosuna asılarak ve internet adresinden (http://www.eskil.bel.tr) duyurulur. Ayrıca sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asıl ve boş kadro sayısının yarısı kadar ilan yedek aday belirlenerek ilan edilir. Asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. Adayların sözlü puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilen adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamalar iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İLANEN DUYRULUR--
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali