09 Şubat 2010

Madımak'ın yerine park

Madımak’ın yerine park
Alevi çalıştaylarının ardından Başbakan Erdoğan’a sunulan raporda “Madımak Oteli müze değil, park olsun” önerisi var.
Bazı Alevi örgütlerinin son toplantılarını protesto ederek katılmadığı Alevi çalıştaylarının ardından hazırlanan ön rapor da tartışmalara neden oldu. Başbakan Erdoğan’a sunulan ön raporda, çalıştay katılımcılarının Madımak Oteli’nin müze yapılması fikrinin ‘tehlike ürettiği’ görüşünde birleştiği belirtildi. Madımak’ın müze yerine bir parka dönüştürülmesi önerisinin getirildiği ön raporda, “Özellikle Alevi katılımcılar, kendi aralarında yüksek bir sembolik değer olarak gördükleri Madımak Oteli’nin, bütün bu duyarlılığa rağmen ülkenin birlik ve düzeninin esastan korunmasını dikkate alan bir düzenlemeyle yeniden düşünülmesi gerektiğini vurgulamışlardır” dendi.

İlki 4 Haziran 2009, sonuncusu 30 Ocak 2010’da gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda hazırlanan raporda ayrıca Diyanet İşleri, zorunlu din dersleri, cemevlerinin statüsü gibi konulara yer verildi. Birçok konuda Alevi-Bektaşi katılımcılar arasında da görüş ayrılıklarının bulunduğu gözleminin de aktarıldığı ön raporda, Aleviliğin içeriği ve tanımlanması konusundaki hassasiyetin, genellikle devletin Aleviliğe bir çerçeve çizeceğinden duyulan kaygılardan kaynaklandığının anlaşıldığı belirtildi.

Diyanet özerkleşsin
Raporda yaygın Alevi söyleminin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın meşruiyetine eleştirel baktığı ve uzun vadede tutarlı bir laikliğin icrası açısından lağvedilmesini savunduğu da belirtildi. Ön rapora göre katılımcılar, Diyanet’in İslam’ın tüm yorumlarını da içine alacak şekilde orta ve uzun vadede özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti.

‘İbadethane’ olmaz, statü bulunsun
Cemevlerinin ‘ibadethane’ olarak tanınmasının kabul görmediği raporda bu kurumlara yerel yönetimlerin yardımcı olması da önerilirken, mevzuatta doğacak sıkıntıları aşmak üzere ilgili kanuna, “Birer inanç ve erkân merkezi olarak değerlendirilen cemevleri de kanunlarda ibadethanelere tanınan bütün imkanlardan yararlanır” veya “Cemevlerine de aynı imkânlar sağlanır” şeklinde bir ekleme yapılması önerildi.

Din dersi zorunlu olmasın
Toplantılarda Din Kültürü derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasının derinlemesine müzakere edildiği bildirilen raporda, dinler, mezhepler ve inançlar üstü bir din öğretimine tüm vatandaşların ihtiyacı olduğunun teyit edildiği belirtildi. Bununla birlikte ‘zorunluluk’ ifadesinin Aleviler arasında siyasi ve kültürel nedenlerle açık bir rahatsızlık yarattığı yönündeki görüş de raporda yer aldı. Rapora göre, dedelerin statüsünün Aleviler arasındaki yerinin tartışılmaz olduğu vurgulanan çalıştayda, ancak yeni koşulların özellikle de kent Aleviliğinin göz önüne alınarak statünün yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Dedelere hizmet içi eğitim
Alevi dedelerine maaş bağlanmasına olumsuz bakanlar kadar, olumlu yaklaşanların da bulunduğu ifade edilen ön raporda, dedelerin eğitimine ihtiyaç duyulduğu savunuldu. Raporda bu ihtiyacın bir an önce giderilmesi için dedelere hizmet içi eğitimler verilmesi istendi.


--
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali