16 Şubat 2010

Mazot desteği başvuru süresi Mart'a kadar uzatıldı

Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, başvuru tarihi 4 Aralık 2009’dan 12 Mart 2010’a kadar uzatıldı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda 1 Ocak 2009 tarihi ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında toprak analizi yaptırılması zorunlu olacak. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmayacak. Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler de Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlarda aynı dönemde toprak analizi yaptırması zorunlu olacak.

BAŞVURU SÜRESİ 4 ARALIK 2009’DA SONA ERMİŞTİ


Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, başvuru tarihi 4 Aralık 2009’dan 12 Mart 2010’a kadar uzatılacak. Çiftçiler, 12 Mart 2010 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecek. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31 Aralık 2009 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenecek.--
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali