06 Temmuz 2010

Niğde Ünv. Yatay Geçiş Program İlanı

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

“Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve “Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ ve BAHAR yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıdadır.

A- KOŞULLAR:

1- Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.

2-Ön Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve sınavlarını başarmış olması gerekir.Bağıl değerlendirme sisteminde ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.5/4, bağıl değerlendirme sistemi dışında ise genel not ortalamasının en az 70/100 olması gerekir.

4- Açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş yapılamaz.

5- Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bölümlere yatay geçiş için başvuran öğrenciler, Niğde Üniversitesi’nin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek zorundadır.

6- Yükseköğretim programlarına yurt dışı programlarından yatay geçişi kabul edilmez.

7- Yatay geçiş başvuruları sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

8- Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası olarak uzaklaştırma ve yüksek öğretim kurumundan çıkarılma cezası alanlar geçiş başvurusu yapamazlar.

B-GEREKLİ BELGELER:

(1) Disiplin cezası olarak uzaklaştırma ve yüksek öğretim kurumundan çıkarılma cezası almadığına dair belge

(2) Not durum belgesi, başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin aslı.

C-BAŞVURU TARİHLERİ:

Yatay geçiş başvuruları, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen dilekçe ile GÜZ yarıyılı için 17 EYLÜL 2010 tarihine kadar, BAHAR yarıyılı için 04 ŞUBAT 2011 tarihine kadar yapılır.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL 2.SINIF 3.SINIF
YURTİÇİ YURTİÇİ  
3.YY 4.YY 5.YY 6.YY
FEN EDEBİYAK FAK
Biyoloji 2 2 2 0
Biyoloji (İ.Ö) 2 2 2 0
Kimya 2 2 2 2
Kimya(İ.Ö) 2 2 2 2
Matematik(İ.Ö) 3 3 3 3
Matematik 3 3 3 3
Tarih(İ.Ö) 3 3 3 3
Tarih 3 3 3 3
Türk Dili ve Edebiyatı 2 2 2 2
Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö) 2 2 0 0
Fizik 2 2 2 2
Fizik(İ.Ö) 2 2 2 2
Sosyoloji 2 2 0 0
MÜH-MİM. FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği 2 2 0 0
İnşaat Mühendisliği(İ.Ö) 2 2 0 0
Jeoloji Mühendisliği 2 2 2 2
Jeoloji Mühendisliği(İ.Ö) 2 2 2 0
Elektrik-Elektronik Mühendisliği. 2 0 2 0
Elektrik-Elektronik Mühendisliği.(İ.Ö) 0 0 2 0
Makine Mühendisliği 3 0 3 0
Makine Mühendisliği(İ.Ö) 0 0 3 0
Maden Mühendisliği 2 2 2 2
Çevre Mühendisliği 2 0 0 0
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği 3 3 3 3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3 3 3 3
Türkçe Öğretmenliği 2 2 2 2
Müzik Öğretmenliği. 2 2 2 2
Resim-İş Öğretmenliği 2 2 2 2
Fen Bilgisi Öğretmenliği 2 2 2 2
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(İ.Ö) 3 3 0 0
Fen Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö) 2 2 0 0
NİĞDE İ.İ.B.FAKÜLTESİ
İşletme 4 4 4 4
İktisat 3 3 3 3
Kamu Yönetimi 3 3 3 3
Kamu Yönetimi (İ.Ö) 2 2 2 2
İşletme (İ.Ö) 4 4 4 4
NİĞDE BESYO
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği. 3 3 3 3
Antrenörlük Eğitimi 3 3 3 3
Spor Yöneticiliği 2 2 0 0
ZÜBEYDE HANIM SYO
Hemşirelik 2 2 2 2
Ebelik 2 2 2 2
YÜKSEKOKULLAR 1.SINIF 2.SINIF
YURTİÇİ YURTİÇİ
2.YY 3.YY
BOR MESLEK YÜK. OK.  
Bilgisayar Programcılığı 2 2
Elektrik 2 2
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yet. 2 2
Elektronik Teknolojisi 2 2
Elektronik Teknolojisi (İ.Ö) 2 2
Et Ve Ürünleri Teknolojisi 2 2
Et Ve Ürünleri Teknolojisi(İ.Ö) 2 2
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 2
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 2
Makine 2 2
Makine(İ.Ö) 2 2
Harita ve Kadastro 2 2
Harita ve Kadastro(İ.Ö) 2 2
Mobilya ve Dekorasyon 2 2
BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MYO  
Deri Teknolojisi 2 2
Deri Teknolojisi(İ.Ö) 2 2
Halıcılık ve Kilimcilik 2 2
Halıcılık ve Kilimcilik(İ.Ö) 2 2
Tekstil Teknolojisi 3 0
Tekstil Teknolojisi(İ.Ö) 0 0
Giyim Üretimi Teknolojisi 2 2
Moda Tasarımı 0 0
ULUKIŞLA MYO
 
Muhasebe Vergi Uygulamaları 3 3
Muhasebe Vergi Uygulamaları(İ.Ö) 3 3
Turizm ve Otel İşletmeciliği 3 3
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö) 3 3
Bahçe Tarımı 3 3
Bahçe Tarımı(İ.Ö) 3 3
Arıcılık 2 2
Su Ürünleri 3 3
Su Ürünleri(İ.Ö) 3 3
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MYO
Turizm ve Otel İşletmeciliği 3 0
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö) 3 0
Bankacılık ve Sigortacılık 2 2
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö) 2 2
Büro Yön. ve Yönetici Asistanlığı 3 3
Büro Yön. ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö) 3 3
İşletme Yönetimi 3 3
İşletme Yönetimi(İ.Ö) 3 3
Muhasebe Vergi Uygulamaları 3 3
Muhasebe Vergi Uygulamaları(İ.Ö) 3 3
Radyo ve Televizyon Programcılığı 3 2
Yerel Yönetimler 3 3
Ağırlama Hizmetleri 0 3
Ağırlama Hizmetleri (İ.Ö) 0 3
NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MYO  
Otomotiv Teknolojisi 3 3
Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) 3 3
İnşaat Teknolojisi 2 2
İnşaat Teknolojisi(İ.Ö) 2 2
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 2
Radyo ve Televizyon Teknolojisi(İ.Ö) 2 2
ZÜBEYDE HANIM SHMYO
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 2 2
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik(İ.Ö) 2 2


--
http://clickserve.cc-dt.com/link/tplclick?lid=41000000031849331&pubid=21000000000270672

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali