09 Haziran 2010

Tokat Ormandibi Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

T.C. TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİ ORMANDİBİ BELEDİYESİ İTFAİYE TEŞKİLATINA İLK DEFA MEMUR ATAMASI YAPILACAKTIR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartları ve 11. Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İtfaiye Yönetmeliğinin hükümleri ve mevzuattaki yaş şartını taşımak kaydı ile aşağıdaki unvanlara sözlü sınavla memur alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim durumu

G.İ.H İtfaiye Eri 10 3 E/ K lise ve dengi okul

TOPLAM 3

BAŞVURU ŞARTLARI

1- KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) 2008 yılı sınavına girmiş olması, taban puan 51 ve üzeri olması.

2- İtfaiye erliğine alınacakların yükseklik hobisi bulunmamak

3- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık kurulu raporunun bulunması

4-Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

5 – Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmamış olmak

BAŞVURU SÜRESİ

Başvuru süresi 11.062010 günü saat 08.00 da başlayıp saat 17.00 da sona erecektir. Başvurular belediyemize şahsen yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BEYAN BELGELER

1- KPSS Sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Diploma veya ilgili kurumca onaylı sureti

4- sabıka kaydı

5- Görevinin devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair sağlık kurulu raporu.

DEĞERLENDİRME

.Sınav komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavda sınav da 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Sözlü sınav ve KPSS sınav puanı ortalaması başarı puanı sayılacaktır. En yüksek puan alanların ataması yapılacaktır.

SINAV KONULARI

1- T.C Anayasası,

2- Atatürk ilke ve inkılapları

3- Devlet Memurları Kanunu

4- 5393 Sayılı Kanun

5- İtfaiye Eri yönetmeliği,

6- Mahalli idarelerle ilgili temel konular

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav Tokat-Almus Ormandibi belediyesi hizmet binasında 13.06.2010 Pazar günü saat 10.00 da başlayacaktır. Sınava katılanların boy ve kilo ölçümleri komisyon huzurunda yapılacaktır. Sınav sonuçları katılımcılara sınavın bittiği gün askı ilanı ile açıklanacaktır. Duyurulur.

--
https://feedads.g.doubleclick.net/%7Ea/jNWVRCMAgyPIvJoWulL66OnYKsI/Qx33sy94gpqGvFW2yKja-9JGZSg/0/pa

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali