21 Haziran 2010

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin ilgili birimlerine, 2547 sayılı Kanun, 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, yazışma adreslerini , başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği (fotokopisi) ve başvuruda bulunacakları kadrolar ile ilgili şartları taşıdıklarını gösterir belgeleri ekleyerek (ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ve Öğrenim Durumunu Gösterir Belgeleri) ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular,eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.)

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların;

ALES’den lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ve halen öğretim elemanı olarak çalışanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz.)

KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan ya da eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuracak öğretim görevlisi adaylarının en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak.

Bütün öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Not: İlan ile ilgili değerlendirmeler ve sonuçları ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuru Adresi:Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara Yolu 7.Km. Kampüs

İrtibat Tel: 0 318 357 42 42 (20 Hat) - Dahili: 2275 71450 Yahşihan/KIRIKKALE

  Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 02 Temmuz 2010

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin ilgili birimlerine, 2547 sayılı Kanun, 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, yazışma adreslerini , başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği (fotokopi) ve başvuruda bulunacakları kadrolar ile ilgili şartları taşıdıklarını gösterir belgeleri (ALES Sonuç Belgesi ve Öğrenim Durumunu Gösterir Belgeleri) ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular,eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.)

Bu kadroya başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların;

ALES’den lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ve halen öğretim elemanı olarak çalışanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz.)

Bütün öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Not: İlan ile ilgili değerlendirmeler ve sonuçları ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuru Adresi:Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Ankara Yolu 7.Km. Kampüs

İrtibat Tel: 0 318 357 42 42 (20 Hat) - Dahili: 3017 71450 Yahşihan/KIRIKKALE

  İşletme, İktisat veya Maliye Bölümünden mezun olup, ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 02 Temmuz 2010

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin ilgili birimlerine, 2547 sayılı Kanun, 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, yazışma adreslerini , başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği (fotokopisi) ve başvuruda bulunacakları kadrolar ile ilgili şartları taşıdıklarını gösterir belgeleri (ALES Sonuç Belgesi ve Öğrenim Durumunu Gösterir Belgeleri) ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular,eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.)

Bu kadroya başvuracak adaylarda yabancı dil şartı aranmaz.

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların;

ALES’den lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ve halen öğretim elemanı olarak çalışanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz.)

Bütün öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Not: İlan ile ilgili değerlendirmeler ve sonuçları ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuru Adresi:Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Ankara Yolu 7.Km. Kampüs

İrtibat Tel: 0 318 357 42 42 (20 Hat) - Dahili: 3017 71450 Yahşihan/KIRIKKALE

  Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu ve Tarla Bitkileri alanında doktora mezunu olmak. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmak. Öğretim Görevlisi 1 02 Temmuz 2010

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin ilgili birimlerine, 2547 sayılı Kanun, 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, yazışma adreslerini , başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği (fotokopisi) ve başvuruda bulunacakları kadrolar ile ilgili şartları taşıdıklarını gösterir belgeleri (ALES Sonuç Belgesi ve Öğrenim Durumunu Gösterir Belgeleri) ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular,eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.)

Bu kadroya başvuracak adaylarda yabancı dil şartı aranmaz.

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların;

ALES’den lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ve halen öğretim elemanı olarak çalışanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz.)

Bütün öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Not: İlan ile ilgili değerlendirmeler ve sonuçları ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuru Adresi:Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Ankara Yolu 7.Km. Kampüs

İrtibat Tel: 0 318 357 42 42 (20 Hat) - Dahili: 3017 71450 Yahşihan/KIRIKKALE

  Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu ve ilgili alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak ve mantar yetiştiriciliği konusunda deneyimli olmak. Öğretim Görevlisi 1 02 Temmuz 2010

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin ilgili birimlerine, 2547 sayılı Kanun, 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, yazışma adreslerini , başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği (fotokopisi) ve başvuruda bulunacakları kadrolar ile ilgili şartları taşıdıklarını gösterir belgeleri (ALES Sonuç Belgesi ve Öğrenim Durumunu Gösterir Belgeleri) ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.(Süresi içinde yapılmayan başvurular,eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.)

Bu kadroya başvuracak adaylarda yabancı dil şartı aranmaz.

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların;

ALES’den lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ve halen öğretim elemanı olarak çalışanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz.)

Öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak. Yüksek lisans ve doktoralı olanlarda iki yıl tecrübe şartı aranmayacaktır.

Bütün öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Not: İlan ile ilgili değerlendirmeler ve sonuçları ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuru Adresi:Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Ankara Yolu 7.Km. Kampüs

İrtibat Tel: 0 318 357 42 42 (20 Hat) - Dahili: 3017 71450 Yahşihan/KIRIKKALE

  Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 02 Temmuz 2010


--
Şansınıza !...
https://feedads.g.doubleclick.net/%7Ea/jNWVRCMAgyPIvJoWulL66OnYKsI/jFVIbkhl84vgGM7i4MJWDKAr_jY/0/pa

https://feedads.g.doubleclick.net/%7Ea/jNWVRCMAgyPIvJoWulL66OnYKsI/NJrU_v2PIW8Aios2JGJH51IyvTA/1/pa

https://feedads.g.doubleclick.net/%7Ea/jNWVRCMAgyPIvJoWulL66OnYKsI/xwmC4xo_heF_OSEeLfxmWxsHU2c/0/pa

https://feedads.g.doubleclick.net/%7Ea/jNWVRCMAgyPIvJoWulL66OnYKsI/npyIQ4QVo8H_3X-jCFBiP5Kv4XI/0/pa

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali