02 Nisan 2010

Hastanelerde vizite kağıdı kalktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Selim Erol, çalışan işçi ve memurların, sağlık hizmet sunucularına başvururken yanlarında getirmek zorunda oldukları 'vizite kağıdı' ibraz etme yükümlülüklerinin kaldırıldığını bildirdi.

İl Müdürü Erol yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin 25 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete'de bugünden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandığını hatırlattı.

Sağlık Uygulama Tebliğinde yürürlüğe giren ve vatandaşlar ın yararına olan hükümlerden birinin de sağlık hizmet sunucularına giden hastaların vizite kağıdı getirme zorunluluğunun kaldırılması olduğuna işaret eden Erol, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çalışan işçi ve memurların, sağlık hizmet sunucularına başvururken yanlarında getirmek zorunda oldukları 'vizite kağıdını' ibraz etme yükümlülükleri ortadan kaldırılmış oldu. 29 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde bulunan 'Hizmet akdi ile bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan kişilerin ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan Kurumla Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdı ile müracaat etmeleri zorunludur' maddesi bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine gö re kaldırılmıştır.

Vatandaşlarımız, sağlık hizmeti sunucularına müracaat ederken yanlarında vizite kağıdı, sağlık karnesi gibi belgeleri getirmek zorunda kalmayacaklardır. Bundan böyle sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden vatandaşlarımız, yaln ızca kimlik numaralarını belirterek, sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir."

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarlarının, birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL, özel sağlık kurumlarında 15 TL olduğunu belirten Erol, birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payının, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reç ete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerden tahsil edileceğini bildirdi.

Kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda katılım payı alınmayacağını ifade eden Erol, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 8 TL öngörülen katılım payının, kurumdan gelir ve ayl ık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. Diğer kişiler için ise 8 TL katılım payı tutarı eczanelerden tahsil edilir.

Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payı, kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 12 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.
Diğer kişiler için ise 12 TL katılım payı tutarı sa ğlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir."

--
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali