16 Nisan 2010

Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

5- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans ( Tezli ) mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında mezuniyetten sonra on yıl tecrübeli olmak.

6- Mimarlık lisans mezunu ve alanında yüksek lisans yapmış olmak.

B- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi: www.bozok.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, ilan detay

numarası mutlaka belirtilecektir.

2-Lisans diploması fotokopisi

3-Lisans transkript fotokopisi

4-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle

geçerlidir.)

5-KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

6- Yüksek lisans belge fotokopisi. (Tezli)

7-Özgeçmiş

8-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.

9-Kazanan adayların, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren başvuru evraklarının aslını veya onaylı suretlerini bir hafta içerisinde teslim ederek, 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Not: 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

C- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav;Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

D- BAŞVURU YERİ

Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, www.bozok.edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılmalı ve Bozok Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılmalıdır.

Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

İrtibat Adresi:

Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adnan Menderes Bulvarı No:190 66200 YOZGAT

Tel.: 0 354 212 6094 Faks: 0 354 212 2789

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

  Mimarlık lisans mezunu ve alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 29 Nisan 2010
  Mimarlık alanında lisans mezunu, Mimarlık alanında yüksek lisans yapmış ve alanında en az dört yıl tecrübeli olmak. Öğretim Görevlisi 1 29 Nisan 2010
  Genel Türk Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 29 Nisan 2010
  İklimlendirme ve Soğutma Programına: Tesisat Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunu olup, alanında en az 4 yıl tecrübeli olmak. Öğretim Görevlisi 1 29 Nisan 2010
  Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 29 Nisan 2010
  Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 29 Nisan 2010
  Elektrik-Elektronik, Elektrik Mühendisliği mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 29 Nisan 2010
  Elektrik-Elektronik, Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 29 Nisan 2010--
FarmVille Sırları El Kitabı
FarmVille'ye başlamak için geç kalmadınız. Tamamı legal, hilesiz sırlar sayesinde
FarmVille'nin Süperstarı olacaksınız!
http://www.xticaret.com/xticaret/?622_1493
---------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali