05 Nisan 2010

Afyonkarahisar Çay Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

AFYONKARAHİSAR/ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye Eri kadrolarına alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

DERECESİ ÜNVANI ADET CİNSİYET TAHSİLİ
11 İtfaiye Eri 1 E/K Lisans
11 İtfaiye Eri 1 E/K Ön lisans
11 İtfaiye Eri 1 E/K Lise veya Dengi Okul

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1. Türk vatandaşı olmak

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak

3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.

4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış, Tecilli yada muaf olmak

5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8. Lise ve Dengi okul Mezunları için KPSS94 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavlarına girmiş en az 50 puan ve üzeri almış olmak.

9. 2 yıllık Üniversite veya dengi okul mezunları için 2008 sınavına girmiş ve KPSSP93 Puan türlerinden en az 65 puan almış olmak.

10. 4 yıllık Üniversite veya dengi okul mezunları için 2008 sınavına girmiş ve KPSSP3 Puan türlerinden en az 50 puan almış olmak.

11. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 07 Nisan 2010 Çarşamba günü Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular 07/04/2010 tarihinde saat:09:30 dan başlayıp aynı gün saat:15:00 e kadar Çay Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Çay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Çay Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 08/04/2010 Perşembe günü saat 10.00' da yapılacaktır.

Dayanıklılık sınavı yine aynı gün saat:15:00 de Belediyemiz İtfaiye Amirliğinde yapılacaktır

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar yedek üye belirlenecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

İLANEN DUYRULUR--
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali