25 Mayıs 2010

İLKSAN Personel Alım İlanı

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlümüze aşağıda belirlenen şartlarda 7 (Yedi) büro personeli alınacaktır.

A - BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1, 4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut noksanlığı bulunmamak,

c) Daha önce kamu veya özel sektör tarafından işten çıkarma cezası ile işine son verilmemiş olmak.

d) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Eğitim Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

e) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından küçük, 29 yaşından büyük olmamak ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf sayılmış olmak.

f) Yapılan inceleme ve soruşturma sonunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

g) 2008 veya 2009 yılında düzenlenen KPSS sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSS P9, P26, P28, P29, P35, P98 ve P99 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

h) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

B - BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

a) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği,

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c) Özgeçmişi,

d) Öğrenim belgesi veya onaylı örneği,

e) Askerlik terhis belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),

f) Adli Sicil Belgesi

C - BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

a) Başvuruda bulunacak adayların, İLKSAN Genel Müdürlüğünün http://www.ilksan.gov.tr adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen belgelerle birlikte 11.06.2010 günü saat 17:00'ye kadar Akay Caddesi No:8 06640 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya İadeli-Taahhütlü olarak posta ile başvurmaları gerekmektedir.

b) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanlar ÖSYM Başkanlığından Genel Müdürlüğümüz tarafından teyit edilecektir.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulanan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

d) Başvuru esnasında istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D - DİĞER HUSUSLAR

a) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

E - YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra;

- KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak mülakat komisyonunca belirlenecek kişi sayısı kadar mülakata çağrılacak, yapılan mülakat sonucunda ataması uygun bulunan adaylardan 7 (Yedi) adayın asil olarak, 7 (Yedi) adayın yedek olarak kazandığı ilan edilecektir.

b) Çağrı yapılan adaylardan verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır.

c) Personel alımı ile ilgili tüm ilanlar İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.
Sandığımız özel kanunla kurulmuş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir. Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İlan olunur.

--
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali