04 Mart 2010

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Mühendisi Alım İlanı


TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ'nde istihdam edilmek üzere mülakatla 288 Adet Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır. Adayların, ÖSYM tarafından 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan KPSS'den en az 50 puan almış, 30 yaşını aşmamış ve Türkiye İş Kurumuna (güncel) iş başvurusu yapmış olmak gerekmektedir. Bitki Koruma Ürü...nleri Bayi veya Toptancı izin Belgesi olanlar Bölüm ve KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebilecek olup, mülakata ayrıca çağrılacaktır. 

Teşkilatımızda istihdam edilmek üzere mülakatla Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.
ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.      Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
3.      01.05.2010 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (01.05.1980 ve daha sonra doğanlar.) 
4.      Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak
5.      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6.      Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, emniyeti suiistimal, görevi ihmal,  görevi kötüye kullanma, Millete ve Devlete karşı işlenen suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,
7.      Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
8.      Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,
ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Adayların, ÖSYM tarafından 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan KPSS-1,2,3,4,5 puan türlerinin birinden en az 50 puan almış ve Türkiye İş Kurumuna (güncel) iş başvurusu yapmış olmak gerekmektedir.
Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı izin Belgesi olanlar Bölüm ve KPSS şartı aranmaksızın müracaat edebilecek olup, mülakata ayrıca çağrılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Başvurular, 04.03.2010 �12.03.2010 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde olup, son başvuru 12.03.2010 günü saat 18.00� kadardır.

Bilgi ve Başvuru formunda ki açıklamalar başlığı dikkate alınarak �ilgi ve Başvuru Formu�nun her iki sayfası eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurup imzalanacaktır.  İstenilen Belgelerinde eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını Genel Müdürlüğümüze veya 16 Bölge Birliğimizden birine yapabileceklerdir.
  
 Adaylar, �ilgi ve Başvuru Formu�da görev yeri tercihinde bulunurken yalnızca bir görev yeri belirtecek olup birden fazla tercih yapanların ve birden fazla Bilgi ve Başvuru formu dolduranların müracaatları geçersiz sayılacaktır.
Adaylar başvuru formu ile birlikte Nüfus Cüzdanının tasdikli sureti, Yüksek Öğrenim Diplomasının veya Bitirme Belgesinin aslı veya tasdikli sureti, son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet 4,5x6 ebadında fotoğraf, 2007, 2008 veya 2009 yıllarına ait KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti ile varsa Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesi vermeleri gerekmektedir. Adaylar istenilen belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Genel Müdürlüğümüzde veya Bölge Birliği Müdürlüklerinde yaptırabileceklerdir.
Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesi olanlar veya bu belge için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının açmış olduğu sınava müracaat edenler mülakat safhasındaki değerlendirmede ayrıca dikkate alınacaktır.

Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmış olan iş talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.
MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME
Adayların Bilgi ve Başvuru formuna yazmış oldukları KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, her görev yeri ve bölümler için tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi, mülakat yapılacak yer/yerler, mülakat tarihi ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr  adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. Ayrıca, mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine yazılı bildirimde bulunulacaktır.
Mülakat sonucunda başarılı olanlar, kurumumuzun internet adresinden ilan edilecek,  adreslerine yazılı bildirimde bulunulacak, işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.
Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 30.-TL sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası daha sonra bildirilecektir.
İşe başlatılacaklardan, 5 yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları halinde giydirilmiş en son aldığı ücretin 7 (Yedi) katı tutarında tazminatı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.


--
MLM Future Facebook Grubuna Herkesi Paylaşımları İle Birlikte Bekliyoruz.

http://www.facebook.com/group.php?gid=470195430555
----------------------------------------
Alemin Portalı
Tüm Alem Burada
http://aleminportali.com
------------------------------------------
İlan Grubu
http://groups.google.com.tr/group/ilangrubu/subscribe?hl=tr

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali