26 Mart 2010

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mali Proje Destekleri 15 Nisan'da Başlıyor

YATIRIMCILARIMIZIN DİKKATİNE

Dicle Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılı Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı 24 Mart 2010 tarihinde Mardin’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Siirt Valisi Necati Şentürk başkanlığında gerçekleşti.

Dicle Kalkınma Ajansı 2010 Hibe Çağrıları

Dicle Kalkınma Ajansı MARDİN-BATMAN-SİİRT-ŞIRNAK illerinde 15 Nisan 2010 ‘ tarihinden itibaren mali destek programını başlatıyor. Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin,Batman,Siirt,Şırnak illerinde bölgeye değer katacak, istihdamı artıracak ve bölgenin kalkınmasında tespit edilen önceliklere hizmet edecek projelere destek vermek üzere çalışmalarına hız verdi. Devlet Planlama Teşkilatı’nın olurundan sonra kamuoyuna açıklanacak Ön Bölgesel Gelişme Planı’nda belirtilen öncelikler doğrultusunda Ajans’ın 2010 yılında bölgenin altyapı sorunlarında öncelikli gereksinimlerin karşılanması için küçük ölçekli altyapı projeleri ile girişimcilik, rekabetçilik ve ekonomik canlılığın sağlanması için küçük ve orta ölçektekiişletmelerin (KOBİ) projelerine destek vermesi öngörülmektedir.

Yönetim Kurulu Mardin'de Toplandı

Dicle Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılı Mart Ayı Yönetim Kurulu toplantısı 24 Mart 2010 tarihinde Mardin’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Siirt Valisi Necati Şentürk başkanlığında gerçekleşti. Bölgemizdeki dört ilimizin en üst düzeyde devlet iradesini temsil eden valileri, seçilmiş halk iradesini temsil eden belediye başkanları, ildeki en geniş toplum tabanını temsil eden il genel meclis başkanları ile bölgemizdeki ekonomik aktörleri temsil eden sanayi ve ticaret odası başkanlarının katılımıyla sadece Ajans'ımızın değil adeta bölgemizin de yönetim ve planlama Kurulu olarak işlev gören kurulumuzun Mart ayı toplantısında bölgemiz adına önemli kararlara imza atıldı.  

Madendeki Mevcut Durum Masaya Yatırıldı
Bölgenin potansiyellerinin ve sorunlarının masaya yatırıldığı toplantının bu ayki araştırma gündemi bölgenin maden potansiyelleri idi. Ajans tarafından hazırlanan ‘TRC Bölgesi Yeraltı ve Yerüstü Zenginlikleri Raporu’  uzmanlarımızdan Alper DEMİR ve Recep DEMİR tarafından Yönetim Kurulu’na sunuldu. Başta petrol olmak üzere doğalgaz, fosfat, silisyum, krom ve bakır gibi bölgemizde işlenen ve rezervi bulunan madenler değerlendirildi. Bölgemizin çok çeşitli yörelerinde bulunan jeotermal enerji kaynaklarının (kaplıcalar, yeraltı suları) bina ve konut ısıtma, seracılık, enerji üretimi gibi alanlarda etkin bir şekilde kullanılamadığı; atıl kaldığı ve fizibilite çalışması yapılmasının gerekliliği özellikle vurgulandı. Bölgenin maden konusundaki mevcut durumu 2 Nisan 2010 tarihinde yapılacak ‘Maden Çalıştayı’nda geniş bir katılımla tartışılacak ve çıktılar raporlaştırılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Devlet Planlama Teşkilatı’ndan Beklenen Görüş Geldi
Ajans tarafından sağlanan mali ve teknik destekler konusunun da gündeme getirildiği toplantıda bu konuda da önemli kararlar alındı. Ajans’ın 2010 yılı mali desteklerine dayanak oluşturacak Ön Bölgesel Gelişme Planı ile 2010 Çalışma Programının yanısıra 2010 Mali Destek Programları dokümanları hakkında Devlet Planlama Teşkilatı’nın değerlendirmelerinin Ajans’a iletildiği bildirildi. DPT’nin değerlendirmeleri ışığında Genel Sekreterlikçe yapılan revizyon Yönetim Kurulu’nca onaylanarak tekrar Devlet Planlama Teşkilatı’na gönderildi. Devlet Planlama Teşkilatı’nın görüş belirtmesi sonucu ortaya çıkan yeni durum Ajans’ın mali desteğe çıkma sürecine başlatmış bulunuyor.
Proje Destekleri 15 Nisan’da Başlıyor
Yeni süreç itibariyle Dicle Kalkınma Ajansı, bölgemize değer katacak, istihdamı artıracak ve bölgenin kalkınmasında tespit edilen önceliklere hizmet edecek projelere destek vermek üzere çalışmalarına hız verdi. Devlet Planlama Teşkilatı’nın olurundan sonra kamuoyuna açıklanacak Ön Bölgesel Gelişme Planı’nda belirtilen öncelikler doğrultusunda Ajans’ın 2010 yılında bölgenin altyapı sorunlarında öncelikli gereksinimlerin karşılanması için küçük ölçekli altyapı projeleri ile girişimcilik, rekabetçilik ve ekonomik canlılığın sağlanması için küçük ve orta ölçekteki işletmelerin (KOBİ) projelerine destek vermesi öngörülmektedir. Ön Bölgesel Gelişme Planı'nın kamuoyuna açıklanması ve mali destek için projelerin kabul edilmeye başlanması için Ajans Yönetim Kurulu'nca öngörülen tarih ise 15 Nisan.

Dicle Kalkınma Ajansı 2010 Hibe Çağrıları

--
İlan Grubu

1 yorum:

Adsız dedi ki...

I must digg your post so other people can look at it, really useful, I had a tough time finding the results searching on the web, thanks.

- Thomas

Popüler Yayınlar

Blog Widget by LinkWithin

İslam İlmihali